Prefabricerade badrumsmoduler - Bathsystem

   

Prefabricerade badrumsmoduler - zoom Prefabricerade badrum - zoom

      

Prefabricerade badrumsmoduler:

Den bästa lösningen för hotell, sjukhus, köpcentra, studentbostäder, äldreboenden och idrottsanläggningar

 

 

Begreppet prefabricerade badrum, och i allmänhet prefabricerade hus, är mycket utbrett i Sverige.

 

Prefabricerade hus har använts mycket i USA fr.o.m. 60-talet, men det första helt prefabricerade huset konstruerades i Europa, England, under 1600-talet.

 

Sedan dess har begreppet prefabricerad fått olika betydelser. Tack vare nya konstruktionstekniker är skillnaden mellan ett prefabricerat hus och en prefabricerad modul idag väldigt liten i jämförelse med förr. De nya konstruktionsidéerna gör att byggentreprenörer allt oftare väljer att installera prefabricerade moduler - särskilt prefabricerade badrumsmoduler och prefabricerade kök - i traditionella byggnader.  

 

Installation av prefabricerade badrumsmoduler är den perfekta lösningen för sjukhus, äldreboenden, vårdhem, studentbostäder, köpcentra, hotell, idrottsanläggningar och andra platser där det finns behov av badrum för gemensam användning. Prefabricerade badrum erbjuder samma funktioner som platsbyggda badrum och har en garanterat lång livslängd.

 

Badrumsmodulerna från Bathsystem tillverkas av armerad lättbetong eller med en metallstruktur och täckande paneler. Kunden kan välja badrumsmoduler utifrån önskemålen för bygget.

 

De prefabricerade badrumsmodulerna från Bathsystem tillverkas av lättbetong (1 600 kg/m2). Vanligtvis är badrumsmodulernas väggar 50 mm tjocka. Denna tjocklek är tillräcklig för en god ljudisolering och uppfyller de brandtekniska kraven i linje med hårda EU-standarder.

 

Serien med prefabricerade badrumsmoduler från Bathsystem har nyligen utökats med de nya badrumsmodulerna Super-light. Dessa nya moduler är Bathsystems flaggskepp.

 

Vad innebär prefabricerade badrumsmoduler Super-light?

 

Badrumsmodulerna Super-light är mycket lättare än traditionella prefabricerade badrumsmoduler. De är därför särskilt lämpliga för installation i strukturer och byggnader med flera våningar och uppfyller de allt strängare marknadskraven. Dessa badrumsmoduler är tillverkade med en metallstruktur och väggar av Fermacell fibergips, egenskaper som gör att badrumsmodulerna väger mindre.

 

De prefabricerade badrumsmodulerna från Bathsystem levereras färdiga invändigt enligt kundens önskemål kompletta med kakel, sanitetsprodukter och armatur för dusch och badkar. Vad gäller inredningsdetaljer, använder Bathsystem de mest kända och pålitliga fabrikat som finns inom badrumsbranschen. Normalt läggs tillverkningen av de prefabricerade badrumsmodulerna ut på entreprenad till Bathsystem som i samarbete med kundens arkitekter, VVS-ingenjörer och elektriker tar fram alla arkitekt- och installationsritningar över badrumsmodulerna.

 

Bathsystems tekniska avdelning använder en 3D-mjukvara för att hjälpa kunden att göra sina val utifrån olika önskemål. Det finns inga gränser. Låt fantasin flöda!

 

När de prefabricerade badrumsmodulerna av lättbetong har installerats kan de putsas och målas eller kläs med gipsskivor på samma sätt som badrumsmodulerna med metallstruktur.

 

Bathsystem levererar de prefabricerade badrumsmodulerna färdiga och kompletta med samtliga el- och rörinstallationer. En av huvudfördelarna med att använda prefabricerade badrumsmoduler är att de testas på fabriken. På så sätt minskas risken för fel och misstag som ofta uppstår vid platsbyggda badrum.

 

De prefabricerade badrumsmodulerna från Bathsystem levereras till bygget färdiga för anslutning. Även elsystemet levereras komplett och installerat. Följaktligen kommer de prefabricerade badrumsmodulerna kompletta med belysning, eluttag o.s.v. enligt kundens önskemål. Elsystemet testas på fabriken. Samtliga prefabricerade badrumsmoduler tillverkas med elsystem som överensstämmer med gällande standarder i installationslandet. Kontrollen av överensstämmelsen för varje enskild komponent sker under projekteringen för att undvika problem vid tillverkningen av badrumsmodulerna.    

 

Bathsystem: Högteknologi och miljötänkande - inte bara badrumsmoduler

 

Bathsystem lägger extra vikt vid den miljö- och klimatpåverkan som uppstår i samband med tillverkning av prefabricerade badrumsmoduler. Med anledning av detta pågår oavbruten forskning efter de mest avancerade tekniker för tillverkning av badrumsmoduler. Detta för att garantera kunderna att badrumsmodulerna alltid tillverkas med de mest avancerade tekniker och material samt att dessa är miljövänliga och godkända enligt europeiska byggnadsstandarder.

 

Energibesparing

 

Bathsystem ligger även i framkant inom forskningen efter tillverkningstekniker och -metoder för tillverkning av badrumsmoduler som garanterar största möjliga energibesparing.

 

En av de största fördelarna och besparingarna för kunden som vänder sig till Bathsystem är att företaget garanterar systematisk bortskaffning av emballaget för badrumsmodulernas olika delar från byggarbetsplatsen.

 

Bathsystem som är ledande och har stort kunnande inom tillverkning av badrumsmoduler tillverkar även prefabricerade kök. Tack vare det breda utbudet kan en helt innovativ service och tillverkningstyp erbjudas.

 

De prefabricerade köken kan vara raka, U- eller L-formade. Den sistnämnda är den mest använda lösningen, även för klassiska kök. Hela höljet är prefabricerat av lättbetong, patentsökt, och inreds efter kundens önskemål.

 

 

 

Katalog Bathsystem

 

Ladda ned katalog (.PDF)  

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

sito web W3C